Nebim V3 E-Fatura uygulamaları ile; peraknede ve toptan e-fatura süreçleriniz birlikte çalıştığınız özel entegratörler ile entegre yürütebileceğiniz gibi (BIMSA, eFinans, ING), alternatif olarak Nebim V3'ü GİB'in portali ile entegre ederek de yürütün.

Nebim V3 ERP'de E-Faturaya Tabi Müşterilerin Belirlenmesi ve Anlık Kontrolü

Nebim V3 ERP'de Toptan ve Perakende Müşteri Kartları üzerinde "E-Faturaya Tabidir" seçeneği işaretlenir ve Vergi Numarası bilgisinin zorunlu olarak girilmesi sağlanır. Bu sayede, fatura kesme esnasında müşteri kodu çağırıldığında bu müşterinin "E-Faturaya tabi olduğu için kağıt fatura basılmayacağı" bilgisinin kullanıcıya verilmesi sağlanır.

E-Faturaya tabi firmaların listesi Entegratör firmadan otomatik olarak istenen zaman aralıklarında alınarak Nebim V3'te ki müşteri bilgileri güncellenir.

Fatura keserken yeni bir müşteri kaydetme esnasında Entegretör firmadan otomatik olarak sürekli güncellenen ‘E-Faturaya tabi müşteriler' listesi sorgulanarak müşterinin vergi numarasından E-Faturaya tabi olup olmadığı anlık olarak kontrol edilir ve kaydedilmek istenen müşteri vergi numarası, E-Faturaya tabi firmalar listesinde ise kullanıcıya uyarı verilir.

Nebim V3 ERP'de E-Fatura Kesme İşlemleri

Fatura kesme esnasında seçilen müşterinin kartında "E-Faturaya Tabidir" işareti var ise kesilen fatura "E-Fatura Seri Numarası" alır. Bu seri numarası parametreye bağlı olarak fatura kesildiği anda değil gönderilmek üzere hazırlandığı esnada da toplu olarak oluşturulabilir. Bu sayede seri numarası atlama sorunları engellenmiş olur.

Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu / Entegratör Firma

Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu programına bağlanılarak gerekli ayarlar yapılır.

Sunucu, kullanıcı adı ve parola ile login olunur.

Hangi database için işlem yapılacağı seçilir. Firmanız bünyesinde farklı tüzel kişiliklerinizin olması durumunda her bir tüzel kişilik için farklı parametreler belirleyebilirsiniz.

Hangi Özel Entegratör ile çalışıldığı seçilir.

Nebim kendi müşterilerinin en çok çalıştığı BİMSA, eFinans ve ING BANK özel entegratörleri ile entegre olarak çalışmaktadır.

E-Fatura parametreleri seçilen firma için düzenlenir. Bu işlem bir defaya mahsus olarak program ilk kurulduğunda yapılır ve kaydedilir.

Seçmiş olduğunuz Entegratör Firma için bağlantı parametre ayarları yapılır. Bu sayede çalıştığınız Entegratör firma ile "E-Faturaya Tabi Firma" bilgilerinin güncelleme periyodu, "E-Fatura Gönderme" periyodu, "E-Fatura Alama" periyodu belirlenir ve kaydedilir.

E-Fatura Gönderme İşlemleri

Nebim V3 fatura programı ile kaydedilen faturalar, "Nebim V3 - Oluşturulmuş Faturaları Kontrol Et ve Gönder" programı ile listelenir ve gönderimi yapılacak faturalar bu listeden seçilerek onaydan geçirilmiş olur. Bu işlem ile Nebim V3 programından kesilen faturalar, GİB'in belirlediği formata çevrilmek üzere hazırlanmış olur. Hazırlanan bu dosyalar "Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu" programında ilgili Entegratör firma için verilen Fatura Gönderme Periyodunda yazan zaman aralığına göre otomatik olarak GİB'e beyan edilmiş olur.

E-Fatura Alma İşlemleri

Gelen E-Faturalar, Entegratör firma tarafından Nebim V3 ERP'ye otamatik olarak gönderilir.

Bu gönderme işleminden önce Entegratör firmanın ara yüzünde yetki bazında gelen fatura onay ve red işlemleri gerçekleştirilir.

Nebim V3 ERP'ye onaylanmış olarak gelen faturalar "Gelen E-Faturaları Kabul Et" programı ile sipariş, irsaliye ve ürün eşleştirmeleri yapılarak içeri kabul edilir.

Nebim V3 Elektronik Fatura Entegrasyonu / GİB Portal Yöntemi

Entegratör firma ile yapılan otomatik fatura alama, gönderme işlemlerinin yanı sıra, tebliğde belirtilen aylık fatura gönderme limitinin altında kalan mükellefler için "Nebim - GİB Portal Yöntemi Entegrasyonu" kullanılabilir.

GiB Portal kullanıcıları, Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu programına bağlantı sağlarken "Özel Entegratör Kullan" seçeneğini pasif hale getirdiklerinde programı GİB Portal Entegrasyonu parametrelerine göre kullanabilir hale gelirler.

e-Arşiv

Toptan satış, perakende satış ve e-ticaret satışlarınızdan doğan e-Arşiv faturalarınızı Nebim V3 ile düzenleyin

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve kapsama giren firmalar için zorunlu olacak olan elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulaması kapsamında belirlenen standartlara uygun olarak Toptan, Perakende ve e-ticaret satışlarından doğan e-Arşiv faturalarınızı Nebim V3 ile düzenleyebilirsiniz.

Toptan Satış e-Arşiv Faturası

Nebim V3’te e-Fatura'ya tabi firmalara satış yapıldığında e-Fatura düzenlenirken, e-Fatura'ya tabi olmayan firmalara ve tüketicilere satış yapıldığında ise e-Arşiv faturası düzenlenir. E-Arşiv faturası düzenlendiğinde, e-Arşiv faturası bilgilerinin gönderileceği e-mail adresi sorulur. Bu e-mail adresi müşteri kartına varsayılan olarak girilen e-Arşiv e-mail adresi olup, fatura ekranındayken yeni e-mail adresi girişi de yapılabilir. Nebim V3'te oluşturulan e-Arşiv faturası, özel entegratöre anlık olarak gönderilir ve e-Arşiv numarası alınarak özel entegratör tarafından mali mühür ile imzalanır. Özel entegratör Nebim V3'e mühürlenmiş e-Arşiv faturasını gönderir ve fatura “Nebim V3 e-Arşiv görüntüleyicisi” ile görüntülenerek düz kağıda döküm alınır. Müşteri talebine göre e-Arşiv faturası elektronik ortamda e-mail olarak da gönderilebilir.

Perakende Satış e-Arşiv Faturası

Perakende müşteriye (tüketici) fatura düzenlendiğinde e-Arşiv fatura bilgilerinin gönderileceği e-mail adresi sorulur. Bu e-mail adresi müşteri kartına varsayılan olarak girilen e-Arşiv e-mail adresi olup, fatura ekranındayken yeni e-mail adresi girişi de yapılabilir. Nebim V3'te oluşturulan e-Arşiv faturası entegratör firmaya anlık olarak gönderilir ve parametreye göre e-Arşiv numarası alınarak entegratör firma tarafından mali mühür ile imzalanır. Entegratör firma anlık olarak Nebim V3'e mühürlenmiş e-Arşiv faturasını gönderir ve e-arşiv faturası Nebim V3 e-Arşiv görüntüleyicisi ile görüntülenerek düz kağıda döküm alınır. Müşteri talebine göre e-Arşiv faturası elektronik ortamda da gönderilebilir. e-Arşiv faturasının ve Yeni Nesil ÖKC bilgi fişinin eşleştirilmesi gerekmektedir. Nebim V3; hem e-Arşiv Özel Entegratörü, hem de Yeni Nesil ÖKC ile anında entegre olmakta ve mali mühürle imzalanan e-Arşiv faturası ve ÖKC bilgi fişi bilgilerini anında diğer sisteme aktarmaktadır. Nebim V3 sayesinde; Yeni Nesil ÖKC’de bilgi fişi ve kredi kartı slip'i basılırken, e-Arşiv faturası da fatura printer’ında düz kağıda basılabilmektedir.

e-Ticaret Satışlarında e-Arşiv Faturası

e-Arşiv’e tabi olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda kağıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir. Ayrıca, e-Arşiv kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda yer alması gereken zorunlu bilgiler bulunmaktadır. Satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli, ödeme aracısı adı, ödeme tarihi, gönderini taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, satışa konu malın gönderildiği tarih, web adresi ve iade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilecektir. İnternet üzerinden yapılan satışlar için oluşturulan faturaların serisi e-Fatura ve diğer e-Arşiv’den farklı olmak zorundadır. Ayrıca; müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderecektir. Nebim V3, e-ticaret satışarında e-Arşiv faturası düzenlemek üzere, e-ticaret web sitesi sağlayıcılarıyla entegrasyonu sağlayan Nebim V3 Integrator’a gerekli ilaveleri yapmıştır. E-ticaret web sitesi yöneticilerinin Nebim V3 ile entegrasyonlarını Nebim V3 Integrator’a taşımaları ve kendi sistemlerinde gereken güncellemeleri yapmaları yeterli olacaktır.

Demo Talebi

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.